Artículo Intervenció educativoterapèutica amb alumnes amb transtorns de la personalitat i la conducta en un centre d'educació especial.
RESUMEN ARTíCULO

Amb la present exposició es mostra el treball realitzat durant quatre cursos escolars en un centre públic d'educació especial d'una ciutat propera a Barcelona. Atesos els resultats positius de la nostra experiència, es pretén aportar punts de reflexió i anàlisi en el procés de presa de decisions sobre el tractament de la diversitat i la resposta educativa en el cas d'alumnes amb trastorns de la personalitat i la conducta.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Intercanviar experiències
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL