Artículo Interessos i necessitats.
RESUMEN ARTíCULO

La intenció de la nostra taula era compartir i debatre al voltant de què interessa i què necessiten els nens i les nenes a l'escola avui. Es tractava de veure com ho acollim i com ho recollim i quin lloc tenen en la pràctica educativa de cada dia. Volíem reflexionar sobre com els situem en el context canviant i incert que vivim.

AUTORES
Utset i Canal, Marta / Lázaro García, Joaquim / Núñez de Arenas Castells, Teresa / Ribé i Guitart, Jordi
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Una mirada des de la infància. VIII Jornades d'Escoles 0-12.
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La LOE i les seves implicacions
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
WEB: ESPAI D'OPINIÓ
GUIX DOS
RECULL