Artículo Indicadors de processos a partir d’enquestes de satisfacció a secundària
RESUMEN ARTíCULO

Els indicadors proporcionen informació rellevant a les administracions públiques sobre el sistema educatiu, com són el grau i les condicions de l’escolarització, el finançament i els resultats educatius. Tot això amb l’objectiu d’avaluar l’eficiència del sistema i d’orientar la presa de decisions.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04