ABIERTO
Artículo GUIXdos, núm. 124: La comunicació oral.
RESUMEN ARTíCULO

La importància de la llengua en la producció del pensament és indiscutible. A través del domini de la paraula, ens anem representant el món, establim vincles socials cada vegada més amplis i complexos i regulem la nostra conducta en un món canviant. El llenguatge oral és present en la majoria dels actes de comunicació entre les persones. És l'eix de la vida social de tota comunitat, des dels usos quotidians més immediats, espontanis i informals, fins als més elaborats i formals, adreçats a un públic conegut o desconegut.

AUTORES
/ Castiello Costales, José Mª
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: L'arqueologia o el diàleg amb els objectes.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL