ABIERTO
Artículo Gestió de la diversitat alimentària a l'escola Una cuina conscient
RESUMEN ARTíCULO

Es presenta un projecte de centre amb unes característiques particulars que el fan singular. L’alimentació saludable hi pren protagonisme i els diferents agents de la comunitat educativa participen en el disseny i el dia a dia de l’escola.FORMATOS DISPONIBLES
$ 58,46