FORMATOS DISPONIBLES
$ 305,59
$ 290,31
Resumen del libro
En els diferents debats sobre l’educació, hi apareix de manera insistent el tema de les relacions entre la família i l’escola. Aquest llibre posa de manifest que cal promoure un debat conjunt entre totes dues institucions que faci possible l’acostament entre elles i que afavoreixi un clima de confiança que repercuteixi en benefici de l’educació de petits i grans. És per aquest motiu que cal dibuixar amb més claredat, a partir del consens i la confiança sobre les competències mútues, el rol de cada institució, tot comprenent les oportunitats i les dificultats que presenta cada etapa educativa i els recursos necessaris i possibles per avançar en aquest propòsit col·lectiu. La intenció del present llibre és oferir una mirada als aspectes que poden aportar un guiatge per fer aquesta reflexió i idees per compartir amb vista a millorar les relacions entre família i escola.