Artículo Experimentar amb materials a l'etapa 0-6.
RESUMEN ARTíCULO

Ensenyar ciències és organitzar situacions amb la finalitat dæajudar els infants a explicar-se què passa al seu voltant. Es tracta dæajudar-los a organitzar el coneixement i dæestimular-los a compartir les diferents maneres de veure el món, a trobar entre tots les explicacions més ajustades, i això no es pot fer si no hi ha manipulació, experimentació i interacció amb materials diversos, entre iguals i amb les persones adultes.FORMATOS DISPONIBLES
$ 36.03