Artículo Evidències de la recerca educativa facilitadores de la pràctica docent
RESUMEN ARTíCULO

Sovint els centres educatius tenim uns ritmes de treball que no ens deixen prou temps per poder gestionar, optimitzar els recursos i reflexionar, compartir experiències, i avaluar i dissenyar estratègicament per a la millora. En el procés de reflexió i professionalitat de l’equip educatiu de l’escola Mercè Rodoreda de Barcelona, centre de màxima complexitat, el curs 2017 vam iniciar la participació en la recerca liderada per la Universitat Autònoma de Barcelona sobre Pràctiques educatives informades en l’evidència, a partir dels projectes PBE-Tools i EIPSI.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04