Artículo Estudi de les estratègies comunicatives d'estudiants de llengua estrangera durant la interacció presencial i mediatitzada per ordinador.
RESUMEN ARTíCULO

La recerca demostra que l'ús de la comunicació mediatitzada per ordinador (CMO) a la classe de llengua promou interacció autèntica entre els estudiants. Segons la hipòtesi interaccionista, els problemes de comunicació que sorgeixen durant la interacció fan que els aprenents negociïn el significat. Aquest fet propicia l'adquisició de la llengua meta. Així doncs, la recerca apunta al fet que la CMO pot oferir beneficis per adquirir les llengües estrangeres.La CMO s'ha convertit en una eina molt popular per promoure la comunicación en llengua estrangera dels estudiants. Tot i que comparteix trets amb la comunicación presencial, també presenta algunes diferències. L'objectiu d'aquest estudi és analitzar i descriure les estratègies de comunicació que fan servirestudiants universitaris de llengua estrangera a través de la CMO síncrona i a través de la comunicació oral presencial.

AUTORES
Palomeque Kovacs, Cristina


FORMATOS DISPONIBLES
$ 46,65