Artículo Estils de discurs argumentatiu
RESUMEN ARTíCULO

L'article tractarà de posar en relleu que l'actitud que el parlant projecta en els textos determina que ens trobem amb estils diferents de discurs argumentatiu, fins i tot dins d'un mateix gènere o de gèneres semblants. Veurem que aquests estils són conseqüència de l'ús que fa el locutor de les possibilitats que li ofereix la llengua per deixar o no empremtes de la seva presència i per trobar el tipus d'expressió que li interessi seleccionant uns recursos lingüístics i paralingüístics concrets. En definitiva, remarcarem com, dins l'activitat argumentativa, pot haver-hi «posades en escena» diferents. El tema pot integrar-se fàcilment en l'ensenyament-aprenentatge de l'argumentació, amb el nivell d'aprofundiment que correspongui en cada cas.FORMATOS DISPONIBLES
$ 97,44