Artículo Ensenyar ortografia i aprendre'n.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, s'hi presenta una experiència de treball cooperatiu per ensenyar ortografia i aprendre'n en el cas d'uns alumnes de quart de primària. Es va dissenyar un estudi on, partint d'una avaluació inicial, es van establir uns objectius d'intervenció per a cada infant. Seguidament, es va elaborar un conjunt d'activitats didàctiques per practicar l'ensenyament i l'aprenentatge de l'ortografia mitjançant el treball en grups cooperatius dins de l'aula. També es va dur a terme una avaluació continuada del progrés dels escolars mitjançant tutories individualitzades i instruments d'autoavaluació.

AUTORES
Maura Rayo, Antònia M. / Vilaseca Momplet, Rosa / Nadal, Esther


FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72