Artículo Ensenyar i aprendre en la societat del coneixement.
RESUMEN ARTíCULO

està produint. Se centra en dos aspectes principals: el paper de l'ensenyant com a expert que guia l'aprenent en la tria, el processament i la interpretació de la informació per tal que esdevingui coneixement, i el desenvolupament d'un pensament crític com a finalitat última de l'educació en la formació de ciutadans i ciutadanes que han d'establir les bases d'una societat democràtica del coneixement.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Lectures programades i hàbit lector
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL