Artículo Ensenyar a puntuar a l'ESO. Suggeriments des de la pràctica.
RESUMEN ARTíCULO

L'article reflexiona sobre les dificultats que tenen els alumnes d'ensenyament secundari obligatori (12-16) en el domini dels signes de puntuació, i fa propostes per dissenyar i escollir activitats que en permetin l'aprenentatge i l'ús adequat. Els alumnes d'ESO, tant a primer cicle com a segon cicle, han rebut informació sobre l'ús de cada signe. En coneixen la funció, però demostren sovint una manca de domini pràctic, que es reflecteix especialment en l'absència o l'abús d'alguns signes i, en general, en un ús irregular i vacil·lant. L'article presenta una breu tipologia d'activitats de lectura en veu alta, observació d'escrits, transcripció de textos orals, redacció i manipulació de textos..., i en mostra uns exemples amb la intenció d'aportar idees pràctiques al professorat de llengua de secundària.FORMATOS DISPONIBLES
$ 104,99