Artículo Ensenyament públic i participació.
RESUMEN ARTíCULO

El CEIP públic Mosteiro-Bembrive, situat a la zona rurourbana de Vigo, província de Pontevedra, disposa actualment de 256 alumnes distribuïts en tretze unitats, quatre d'educació infantil i nou d'educació primària. Des de l'any 1982, en què es comença a treballar en un inventari de recursos humans, pretén portar a l'escola ½els sabers i les habilitats+ del col·lectiu de pares i mares. S'hi han assajat diferents alternatives, sempre amb la intenció de propiciar la participació de l'entorn dintre de l'escola. Actualment, una fitxa enquesta que es passa a l'època de matriculació, pretén inventariar aquests recursos susceptibles de ser utilitzats dintre del centre.FORMATOS DISPONIBLES
$ 34,50
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Educació per a la ciutadania i drets humans.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Trenta anys vivint l'educació
COL·LECCIONABLE DE L'HORT ESCOLAR
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL