Artículo Em transformo en un arbre...
RESUMEN ARTíCULO

El present article explica una proposta didàctica que s'ha treballat a les aules de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona, per tal que els futurs mestres puguin adquirir maneres noves d'actuar, allunyades d'una visió conductista i lineal. Sovint, l'ensenyament de l'educació visual i plàstica se centra en la reproducció de models visuals o en la lliure expressió. Tots dos camins són erronis si no es justifiquen mitjançant uns objectius que vagin més enllà de l'objecte artefacte i exploren el que no es veu: les reflexions que es fan en el procés de treball.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Observar, fer i pensar des de l'educació visual i plàstica.
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL