Artículo Els tòpics literaris: una proposta de llengua i literatura a l'ESO.
RESUMEN ARTíCULO

Un cop establerts els aprenentatges específics de l'educació literària als nous currículums, caldrà triar un criteri articulador que permeta organitzar-los i integrar-los amb la resta d'aprenentatges lingüístics. L'article exposa els avantatges d'organitzar el treball lingüístic i literari al voltant de tòpics recurrents en la literatura d'èpoques i països diferents, i de dissenyar activitats de comprensió i de producció de textos integrades en una tasca final de tipus més ampli.

AUTORES
Ferrer Ripollès, Montserrat / Escrivà Sendra, Rosa


FORMATOS DISPONIBLES
$ 98,94
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: L'ensenyament de la literatura, avui
OPINIÓ
Intercanvi