Capítulo Els textos d'empresa
RESUMEN CAPíTULO

En aquesta primera part s'ofereixen una sèrie d'orientacions generals per a l'elaboració de textos. Consta de dos grans apartats: el primer està dedicat a la caracterització del llenguatge adequat en les comunicacions escrites del món de l'empresa i del comerç; el segon proposa una sèrie de consells pràctics sobre la redacció i presentació de textos.

En concret, en aquest capítol es tracten aspectes essencials de la comunicació escrita a l'empresa, com ara l'estandardització dels textos i la llengua, així com les característiques del llenguatge comercial.FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72
COLECCIONES: Interactiva (català)

Resumen del libro
Descarrega't els 71 models de consulta

Una empresa produeix un gran nombre de textos escrits, no només motivats per les seves relacions amb proveïdors i clients, sinó també pel fet que es tracta d'una organització. Les empreses són conscients de la importància que té la qualitat dels textos escrits que produeixen. D'una banda, la comunicació externa configura la imatge de qualitat de l'empresa, de la qual depèn en bona part l'increment de clients. De l'altra, els textos de comunicació interna asseguren l'eficàcia de les tasques d'empleats i departaments.

Libro disponible por capitulos
INDEX
I Part: Comunicació escrita a l'empresa
II Part: Models de textos
III Part: Material de consulta