Artículo Els mitjans de comunicació com a objecte d'estudi als treballs de recerca i a l'ensenyament en general.
RESUMEN ARTíCULO

L'article mira de donar raons de pes per tractar els mitjans de comunicació ûi la televisió en particularû com una matèria que és important d'impartir a l'escola. Aquest tractament es pot finalitzar i perfeccionar als crèdits de recerca de batxillerat partint de la bibliogafia generada per famosos teòrics de la comunicació i generant recerques de plena actualitat. La intenció d'aquest tractament amb continuïtat de la matèria vol servir per crear una distància crítica entre el jove espectador i l'allau de missatges audiovisuals que rep diàriament. Per tal d'aconseguir aquests objectius, l'article proposa algunes línies de treball.

AUTORES
Mas Vilella, Glòria


FORMATOS DISPONIBLES
$ 47,36
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Recerca al batxillerat
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES