Artículo Els límits del discurs literari.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest treball presenta el tema de la caracterització del discurs literari enfront d'altres tipus de discurs lingüístic. S'hi revisen críticament les propostes formalistes basades en els conceptes jakobsonians de funció poètica i literarietat, i el treball integrador de G. Genette, que inclou la referència a la ficcionalitat. La representació de la perspectiva paraliterària mena, finalment, als plantejaments de l'anàlisi pragmàtica del discurs literari, en la línia de R. Fowler i D. Maingueneau..

AUTORES
Salvador Liern, Vicent


FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: L'ensenyament de la literatura, avui
OPINIÓ
Intercanvi