Artículo Els líders educatius i la transformació curricular. Cap a un currículum més obert
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article posa el focus d’atenció en la gestió en el marc de l’automia dels centres, derivada de les lleis vigents, amb la possibilitat d’aconseguir currículums més oberts, així com la influència que exerceix el lideratge en la millora dels resultats de l’aprenentatge de l’alumnat.FORMATOS DISPONIBLES
$ 58,46