Artículo Els fonaments de l'educació per a la ciutadania i els drets humans.
RESUMEN ARTíCULO

L'assignatura d'educació per a la ciutadania i els drets humans (ECDH), aprovada democràticament per les Corts espanyoles mitjançant la Llei Orgànica d'Educació (LOE), s'ha començat a impartir a Catalunya en aquest curs i en cinc comunitats autònomes més1. Per a moltes persones, entre les quals ens situem nosaltres, és un fet sense precedents i un clar avenç en l'educació en valors democràtics, malgrat que tampoc no està exempta de perills, com ja hem comentat en altres llocs (Jares, 2005a i 2007). Ara bé, hem d'insistir que l'educació per a la ciutadania i els drets humans (ECDH) no és cap novetat històrica ni se circumscriu a cap assignatura.FORMATOS DISPONIBLES
$ 67,72
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Educació per a la ciutadania i drets humans.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Trenta anys vivint l'educació
COL·LECCIONABLE DE L'HORT ESCOLAR
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL