Artículo El treball de l'ensenyant d'educació especial amb alumnat que presenta dificultats lingüístiques.
RESUMEN ARTíCULO

Al nostre centre, l'educació especial no és concebuda com l'educació d'un tipus d'alumnat, sinó que és entesa com el conjunt de recursos personals i materials posats a disposició del sistema educatiu perquè aquest pugui respondre adequadament a les necessitats que, de forma transitòria o permanent, poden presentar alguns alumnes.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Recursos matemàtics.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL