Artículo El Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt. Un programa adreçat a l'atenció de la salut mental dels professionals de la medicina.
RESUMEN ARTíCULO

Fa dos anys i escaig que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el Departament de Sanitat i Seguretat Social van crear el Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), adreçat a atendre els metges que patien trastorns mentals i/o conductes addictives. Aquests professionals, quan estan malalts, i més per aquestes causes, no solen demanar ajuda, continuen treballant, i això pot representar un cert risc per la salut dels seus pacients i una minva de la qualitat dels serveis sanitaris. El programa ha de ser confidencial, especialitzat i específic per poder vèncer les pors i els recels que tenen aquests metges de ser identificats, i que fa que no acudeixin al sistema sanitari general. D'altra banda, el seu propòsit no ha de ser ni punitiu ni excloent, sinó d'ajut i rehabilitador, d'aquesta manera és com es pot guanyar la confiança del col·lectiu i servir plenament per al seu propòsit.

AUTORES
Arteman Jané, Antoni / Colom Farran, Joan / Casas Brugués, Miquel / Bruguera Cortada, Eugeni / Gual Solé, Antoni / Padrós Selma, Jaume
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 67,72
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Estem més estressats?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Multiculturalitat i escola
GUIX DOS
RECULL