FORMATOS DISPONIBLES
$ 387,18
$ 367,82
Resumen del libro
Aquest és un llibre peculiar: segurament no per llegir-lo d’una tirada, ni tampoc probablement en l’ordre en què ha estat escrit. Però tampoc no és tan sols un llibre de consulta per quan sorgeix un dubte. És una ajuda però alhora un reactiu. Davant d’una dificultat, l’índex ens durà a la solució, però també una lectura a l’atzar ens permetrà descobrir possibilitats noves, ens proporcionarà idees o simplement ens suggerirà alguna activitat. Les introduccions de cada capítol recullen, en clau d’humor, els problemes amb què es troba més sovint el professorat. Un humor a través del qual ens serà possible reconèixer els nostres propis vicis i les nostres virtuts, les nostres enveges o la necessitat tan humana de sentir-nos reconeguts. Aquest no és un llibre teòric, tot i que alguns aspectes s’hi tracten amb suficient precisió i documentació per interpel·lar els nostres prejudicis, com passa per exemple en relació amb les enciclopèdies virtuals socials o amb l’ús d’Internet a l’aula.