ABIERTO   LEER
Artículo El problema forma part de la solució
RESUMEN ARTíCULO

Mai com ara l’alumnat ho havia tingut tan fàcil per accedir, contrastar, copiar i gestionar informació. Això planteja un repte interessant, pel que fa a identificar i evidenciar els processos d’ensenyament-aprenentatge que hi intervenen, els coneixements que ha de tenir l’alumnat, i com aquests coneixements poden ser avaluats.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto
COLECCIONES: Revista Dotze18

Contenidos de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
EN LÍNI@
RETRAT
TUTORIA I ORIENTACIÓ
METODOLOGIA I DIDÀCTICA
GESTIÓ PEDAGÒGICA
REFLEXIÓ
EN LA PRÀCTICA
AL PEU DE L'AULA
CINEMA I EDUCACIÓ
MÓN 12-18
CARPETA DE CLASSE
CUIDA'T
AMB TOTS ELS SENTITS
RECULL
HUMOR
    Barrobés Meix, Eduard

Biblioteca de la revista