Artículo El discurs dels docents a les aules: una proposta de formació per al professorat universitari.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, exposem una proposta de formació del professorat centrada en les hablilitats comunicatives orals. La major part d'ensenyants no ha rebut cap mena de formació específica en aquesta línia, malgrat que tothom comparteix l'opinió que l'habilitat discursiva és un dels aspectes clau de l'eficàcia docent. Partim de la idea que la reflexió sobre aspectes retòrics i discursius, basada en l'anàlisi d'aquests recursos verbals, ajuda els docents a valorar la pròpia manera de parlar i a ser conscients de les estratègies retòriques que utilitzen per expressar-se amb claredat i amenitat, resultar convincents i gestionar amb eficàcia la implicació dels alumnes en les activitats.FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Noves necessitats de formació en els adults
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES