Artículo El compromís entre les parts. Instrument essencial de l'acció educativa.
RESUMEN ARTíCULO

L'IES Miquel Tarradell està emplaçat al districte de Ciutat Vella. Ocupa la secció ½nens+ de l'antiga escola Milà i Fontanals que dirigí Rosa Sensat i que en els darrers anys s'ha adequat al context que l'envolta: nois i noies arribats del Marroc, de Santo Domingo, del Pakistan, de Filipines..., i també de Catalunya, que ocupen les seves aules i que confereixen un caràcter propi a l'acte d'educar. El context concret que dóna lloc a aquest article és l'aula flexible. Una UAC (unitat d'adaptació curricular) adequada, com totes, a les característiques del centre.FORMATOS DISPONIBLES
$ 35.68