Artículo El cinema en l'ensenyament de la literatura.
RESUMEN ARTíCULO

L'article reflexiona sobre els diferents enfocaments de l'estudi de les relacions entre cinema i literatura, i l'interès que poden tenir en l'educació literària a secundària. S'hi mostra, amb exemples nombrosos, que l'anàlisi comparativa ha d'anar més enllà de les adaptaciones literàries i abordar, entre d'altres, l'estudi de les tècniques narratives que el cinema ha assimilat i transformat. Tot això en el benentès que, a la classe de literatura, l'objectiu de l'anàlisi comparativa és facilitar la comprensió dels textos literaris.

AUTORES
Peña Ardid, Carmen


FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72