Artículo Eines per a la comunicació i la construcció col·laborativa del coneixement.
RESUMEN ARTíCULO

L'objectiu fonamental de l'article és analitzar les noves formes de comunicació a través de la xarxa que afavoreixen els processos d'aprenentatge. L'educació ha estat un dels àmbits més beneficiats amb la irrupció de les tecnologies relacionades amb la web 2.0 i resulta fonamental conèixer i aprofitar el conjunt de nous dispositius digitals que obren potencials a l'educació. L'article és focalitza fonamentalment en l'ús educatiu de la tecnologia col·laborativa.

AUTORES
Gros Salvat, Begoña


FORMATOS DISPONIBLES
$ 45,95