Artículo Diversitat de llengües a l'escola.
RESUMEN ARTíCULO

En el món educatiu europeu, hi ha una consciència creixent de la necessitat de repensar els plantejaments per a l'ensenyament de les llengües a l'escolarització obligatòria. Els fenòmens lingüístics i culturals lligats a la globalització i a la consolidació progressiva d'un espai econòmic i social entre els països de la Unió Europea ha posat de relleu la necessitat que els sistemes educatius assegurin, a més d'un domini sòlid de la llengua del territori, un coneixement avançat de l'anglès, llengua global, i el coneixement d'una altra llengua estrangera. Aquest objectiu, a més, ha estat ben acollit per la majoria de la població.

AUTORES
Camps Mundó, Anna / Guasch Boyé, Oriol


FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72