Artículo Diversificar l'ensenyament de l'ortografia.
RESUMEN ARTíCULO

La proposta de diversificació de l'ortografia es fonamenta en la complexitat del sistema ortogràfic en què s'articulen nivells d'estructuració diferents, en la concepció constructivista de l'aprenentatge i en la complexitat dels processos de composició escrita. A l'article es proposen tres tipus de situacions per diversificar el treball d'ortografia a l'escola: 1) Les situacions reals d'escriptura, que motiven i justifiquen la necessitat de l'ortografia. 2) El treball sistemàtic, tendent a posar en comú les observacions, la norma que es dedueix i la regla que cal aprendre.3) Finalment, l'exercitació que permet l'automatització que s'hauria d'individualitzar pel fet que les dificultats són, en general, diverses.

AUTORES
Camps Mundó, Anna


FORMATOS DISPONIBLES
$ 47,36