Artículo Debat obert: l'escola i la ciutat.
RESUMEN ARTíCULO

Durant els darrers deu anys, molts ajuntaments han treballat a fons les relacions entre l'escola i la ciutat, creant programes que posen l'entramat institucional i associatiu de la ciutat al servei de l'escola. El fòrum L'Escola i la Ciutat vol obrir un espai de reflexió i debat que reculli aquesta experiència i la projecti de nou des dels reptes de la comunitat educativa: l'escola de l'èxit, l'escola de l'educació en valors, l'escola de la societat de la informació. La finalitat d'aquest procés és la de produir un coneixement compartit, plasmat en la declaració final del fòrum, que serveixi per orientar l'acció educativa en temes relatius a les relacions entre l'escola i la ciutat.

AUTORES
Boadas Mir, Elena / Carrasco Pons, Sílvia / Muñoz Martínez, Emili / Martorell Solanic, Toni / Gallo, Blanca / Casal, Fernando
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC: L'escola i la ciutat
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: 25 anys de Guix. Història de l'educació
GUIX DOS
RECULL