Artículo Compartir per construir. Aprendre a valorar àlbums a cicle inicial.
RESUMEN ARTíCULO

L'aplicació d'una intervenció didàctica basada en l'acte de compartir percepcions, desconcerts i valoracions sobre àlbums illustrats facilita l'adquisició d'aprenentatges metaliteraris i permet desenvolupar la capacitat de formular els propis judicis sobre les obres. Les característiques específiques dels àlbums, com ara la interrelació de codi visual i textual, esdevenen un element essencial en el desenvolupament de la competència literària i la capacitat crítica dels primers lectors.FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72