Artículo Compartir estratègies des dels equips docents.
RESUMEN ARTíCULO

El professorat disposa de recursos i d'estratègies observables que poden afavorir la millora de les dinàmiques dels grups classe. És important que les estratègies pedagògiques siguin prou compartides per l'equip de professorat i, a més, a secundària, les reunions dels equips docents són el millor espai de debat, reflexió i gestió de la intervenció educativa. L'observació grupal amb la col·laboració dels psicopedagogs i les psicopedagogues pot ser un instrument útil per estructurar aquesta reflexió de l'equip docent i arribar a acords.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Valors i activitats físiques
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
GUIX DOS
RECULL