Artículo Comparació de diferents exàmens de coneixements mitjans de català.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article compara i valora les semblances i les diferències entre els cinc exàmens, equivalents al nivell de coneixements mitjans de català, que es van fer oficialment a Catalunya durant l'any 1993. L'estudi, amb la dificultad metodològica d'homogeneïtzar proves i criteris ben diferents, se centra en un càlcul estadístic que estableix els percentatges de les diverses proves orals i escrites. A continuació, reflexiono críticament sobre les qualitats dels exàmens (i dels seus criteris de correcció).

AUTORES
Favà Agud, Xavier


FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72