Artículo Claus per a una didàctica de la poesia.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article es pretén, d’una banda, oferir una reflexió sobre el paper educatiu de la poesia en relació amb els distints àmbits del desenvolupament de la persona i, d’una altra, proposar una estratègia d’acció o l'aula basada en aquesta mateixa reflexió. Per això ens hem recolzat en diferents enfocaments de la poesia, tot i que hem pres com o punt de partida les aportacions de lo pragmàtica literària aplico- des a la comunicació poètica. A partir d’aquí, s'aporten alguns principis didàctics derivats del paper que té lo poesia en l'educació de la persono; s'especifiquen quins han de ser els objectius de l'educació poètica; es mostra una manera de concebre la seqüència d'ensenyament-aprenentatge de lo poesia des d'un enfocament comunicatiu, i es descriuen tres tipus d’activitats considerades com a bàsiques en la planificació didàctica de lo poesia.

AUTORES
Barrientos Ruiz-Ruano, Carmen


FORMATOS DISPONIBLES
$ 45,95