Artículo Algunes qüestions referides a l'aprenentatge lingüístic de la infància estrangera a Catalunya.
RESUMEN ARTíCULO

L'article està organitzat en dues parts. A la primera, s'aborden algunes qüestions generals relacionades amb la integració i l'aprenentatge de llengües. A la segona, es discuteix la manera de fer possible l'aprenentatge de les llengües de l'escola a aquesta part de la infància, amb un èmfasi especial en el tractament de la seva pròpia llengua.FORMATOS DISPONIBLES
$ 98,94