Artículo Algunes bases per al funcionament dels tallers de noves criances.
RESUMEN ARTíCULO

Les escoletes naixeren com una forma d'afirmar i atendre les necessitats educatives dels més menuts. Ara assistim al naixement d'altres contextos de tallers de criança i de noves cultures familiars, conscients que el marc familiar no disposa ara de l'autosuficiència que se li atorgava a nivell de competències de criança ni com a espai de traspàs cultural.FORMATOS DISPONIBLES
$ 67,72
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...: Noves cultures de criança
REFLEXIÓ
IDEES
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
FINESTRA OBERTA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR