Artículo Ajuntaments al marge de l’educació?
RESUMEN ARTíCULO

Els ajuntaments de l’Estat, i de bona part del món, constitueixen una peça clau per cohesionar el sistema educatiu i social, i per assegurar la qualitat dels serveis educatius que s’ofereixen als ciutadans en països desenvolupats i emergents. La proximitat dels ajuntaments amb la ciutadania els permet tenir un coneixement més detallat de les seves necessitats. Si li sumem la visibilitat de les seves actuacions, la tasca municipal esdevé un element imprescindible, encara que no sempre és reconeguda en els àmbits social i polític, i encara menys en el normatiu i d’assignacions pressupostàries que permetin actuacions més estables i planificades.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04