Capítulo Activitat humana i llenguatge
RESUMEN CAPíTULO

Al llarg d’aquest capítol l’autor posa els fonaments per a una concepció del llenguatge humà com a activitat i, per tant, sotmesa a la variació i al canvi. Caldrà, doncs, aproximar-se a l’estudi del llenguatge tenint en compte la diversitat i els processos sociohistòrics lligats al canvi. D’aquest plantejament se n’extreuen repercussions importants per a l’ensenyament de les llengües, entre les quals s’aborda la necessària atenció a la conservació de les llengües existents.FORMATOS DISPONIBLES
$ 98,94
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
En aquest volum s’apleguen treballs que, des de diferents camps disciplinaris, poden contribuir a fonamentar l’ensenyament de la llengua, tant en els vessants comunicatius com en els de l’activitat metalingüística que hi estan necessàriament associats en els nivells de l’educació secundària. S’hi reflexiona sobre el llenguatge com a activitat verbal humana, la complexitat de les situacions plurilingües, les característiques de l’activitat metalingüística, l’aproximació al discurs, la fonamentació d’una sintaxis per a l’ensenyament, els estudis literaris per a la fonamentació de la comprensió i el comentari de textos, les implicacions de la xarxa digital en l’aprenentatge i l’ús de la llengua escrita i, finalment, les prescripcions curriculars per a l’educació lingüística a secundària.

Libro disponible por capitulos
INDICE