Artículo ¿Internet: 1; Escola: 0?
RESUMEN ARTíCULO

L'estudi de cas d'una noia que no pot aprovar el batxillerat de lletres, tot i que dugui una activitat diària, variada i elogiada a la xarxa, fent d'administradora de webs d'un fòrum de literatura i llegint i escrivint fotoblocs i xats, aporta dades per reflexionar sobre les maneres de llegir i d'escriure que generen els joves a Internet, al marge de l'escola, sobre les diferències que presenten amb les pràctiques acadèmiques i les conseqüències que té aquest fet en l'educació.FORMATOS DISPONIBLES
$ 98,94