Libro (De)construint identitats Una proposta educativa per treballar les identitats flexibles en el marc de la interculturalitat


FORMATOS DISPONIBLES
$ 281,62
$ 267,54
Resumen del libro
Les cultures són processos en canvi constant i influenciables que ens permeten fer interpretacions del món. L'educació, doncs, ha de transmetre la idea no essencialista i dinàmica de cultura als infants i joves i contribuir a la construcció d'identitats permeables i obertes per tal de construir un futur més ric i inclusiu. El llibre que teniu a les mans pretén desenvolupar la capacitat de comprensió des de la convivència i l'empatia, procurant que els infants i joves comprenguin el funcionament i els sistemes d'interpretació de la realitat d'altres comunitats.