Ferrer i Garcia, Júlia

Ferrer i Garcia, Júlia

Liceo Francés de Barcelona y Universitat Oberta de Catalunya.

La poesia contemporània

Ferrer i Garcia, Júlia

Sinopsis de La poesia contemporània
Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i permillorar la llengua

A contracorrent i avantguardista, l’obra que teniu a les mans parteix de la base que no ha d’haver-hi cap distància que separi dos mons, en aparença, tan allunyats com són l’estudiant i la poesia. I ho fa tot presentant una experiència consolidada que, més enllà d’eixamplar el coneixement i d’enriquir el llenguatge, pretén introduir un canvi d’actituds positives envers la poesia. El llibre adopta un tractament interdisciplinari que incideix en matèries aparentment tan distants de la poesia com, per exemple, ho pugui ser l’educació física.

PUBLICACIONES DE Ferrer i Garcia, Júlia